• Poseł na Sejm okręgu toruńsko- włocławskiego
  • Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
zobacz więcej

Przełom w sprawie budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego

sobota, 13 lutego 2016 09:43

9 lutego 2016 r. podpisany został List Intencyjny w sprawie "budowy obwodnicy drogowej miasta Brześc Kujawski w ciągu drogi krajowej numer 62". List podpisali przedstawiciele Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Brześc Kujawski. List ten otwiera drogę do rozpoczęcia inwestycji z udziałem samorządu i rządu. 

Konieczność zawarcia takiego porozumienia między władzami samorządowymi, jako warunek przystąpienia rządu do budowy obwodnicy, sformułował Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa na styczniowym spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy poseł Joanny Borowiak oraz mojej. 

W czasie kampanii wyborczej podjąłem publiczne zobowiązanie, że dołożę wszelkich starań, aby powstała obwodnica Brześcia Kujawskiego, miasta bezwzględnie rozjeżdżanego każdego dnia przez tiry. 

W Liście Intencyjnym władze Województwa zadeklarowały wolę "udzielenia dotacji celowej na budowę obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej 62 i przecinającej drogi wojewódzkie nr 265 i 270", natomiast włodarze Gminy Brześc Kujawski zadeklarowali "wniesienie wkładu w postaci dokumentacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz przejęcie części drogi krajowej nr 62 i dróg 265 i 270 w granicach administracyjnych miasta i do węzłów komunikacyjnych wybudowanej obwodnicy".