• Poseł na Sejm okręgu toruńsko- włocławskiego
  • Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
zobacz więcej

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

wtorek, 02 października 2018 11:04

Z przyjemnością informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska powołała członków i zastępców członków III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wśród powołanych członków rady znalazł się mój asystent społeczny Jakub Kamiński. Kuba to mieszkaniec Golubia-Dobrzynia bardzo zaangażowany na wielu płaszczyznach w swojej społeczności lokalnej. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej składa się z 16 członków i zastępców członków reprezentujących każde województwo. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.