• Poseł na Sejm okręgu toruńsko- włocławskiego
  • Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
zobacz więcej

Pierwsze podejście

Od autora:


Zapiski naocznego świadka obejmują czas działania legalnej „Solidarności” do 13 grudnia 1981 r. Tak się dobrze dla mnie jako dziennikarza, reportera złożyło, że uczestniczyłem w wydarzeniach kluczowych dla tamtych 16 miesięcy – od powstania „S” do wprowadzenia stanu wojennego.


Opisywałem je na bieżąco. Zachowuję oryginalny język wypowiedzi, ze wszystkimi niezręcznościami i błędami, gdyż nieraz ujawniają one emocje charakterystyczne dla tamtych dni. Jest w tym nastrój rewolucji, wyzwalania się, tak dobrze wyczuwalny w zebraniach założycielskich „S”, jest arogancja i perfidne działanie komunistów, jest też poczucie siły ludzi, przywracania godności obywatelskiej, i wreszcie – bezradność, fatalizm, czekanie tragicznego końca. Zapiski obejmują powstawanie „S” na Dolnym Śląsku jesienią 1980 r., prowokację bydgoską w marcu 1981 r., obchody rocznicy poznańskiego czerwca, pierwszy zjazd „S”, rokowania z rządem jesienią 1981 r., jawne i tajne narady kierownictwa „S” w grudniu 1981 r., zatrzymanie Komisji Krajowej NSZZ „S” w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w Gdańsku.


Do tych zapisków dodałem suplement, składający się z dwóch tekstów. Pierwszy, napisany w 1982 r., na początku stanu wojennego, jest próbą analizy fenomenu, jakim był ruch „Solidarność”. Drugim tekstem są notatki w moim prywatnym dzienniku, jakie sporządzałem w dniach, gdy toczyły się obrady „okrągłego stołu”. Wtedy to wraz z grupą kolegów wydawaliśmy gazetkę informacyjną o przebiegu „os” dla członków „S” w warszawskich zakładach pracy.


Fragmenty niektórych z tekstów pomieszczonych w tej książce były publikowane w pierwszym „Tygodniku Solidarność” (1981 r.), warszawskim tygodniku „Kultura” (1981 r.) i w piśmie II-obiegowym „Vacat” (1984 r.).


POBIERZ PDF: Pierwsze Podejście