• Poseł na Sejm okręgu toruńsko- włocławskiego
  • Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
zobacz więcej

ABC

Proza literacka Krzysztofa Czabańskiego, „ABC”, została napisana w 1984 r. Jest to zapis przemian w świadomości Polaków, którzy porzucili PRL na rzecz walki o wolną, demokratyczną Polskę, nierozerwalnie związując swój los z ruchem „Solidarność”. Jednak ludzie ci, choć kierowani szczytnymi ideami, nie wyzbyli się przecież swojej grzesznej natury. Ta i dziś aktualna książka, w wielu swoich przewidywaniach prorocza, ukazała się głównie dzięki wysiłkowi Zyty Oryszyn 20 lat temu, w małym, podziemnym nakładzie, w warszawskim wydawnictwie II-obiegowym „Przedświt”. Jest zatem nie tylko uprawnione, ale i bardzo wskazane przypomnienie jej w 25-lecie powstania „Solidarności”.


POBIERZ PDF: ABC